pl en

Relacje inwestorskie

31 sierpnia 2018 roku został dokonany w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis połączenia Ceramika Nowa Gala SA, z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie (KRS: 0000011723, NIP 6581002540, REGON 290556362) jako Spółki przejmującej oraz Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o.  z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie (KRS: 0000211367, NIP 6581858206, REGON 292885845) jako Spółki przejmowanej.

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zamykania ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Ceramika Nowa Gala SA wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o., wynikające z łączących tę spółkę umów.

Podstawowe dokumenty dotyczące połączenia spółek Ceramika Nowa Gala SA i spółki zależnej Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o.