pl en

Raporty bieżące

wszystkie

2019

RB 19/2019 Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Cerrad Sp. z o.o.
RB 18/2019 Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala SA przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad z akcjonariuszami mniejszościowymi
RB 17/2019-Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
RB 16/2019 Powolanie RN oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję
RB 15/2019 Uchwały podjęte na WZA 17-06-2019
RB 14/2019 Akcjonariusze pow. 5% na WZA 17-06-2019
RB 13/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 12/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 11/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na wza zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 10/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 9/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 8/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 7/2019 Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okreso
RB 6/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
RB 5/2019 Rozszerzenie składu zarządu emitenta – powołanie nowego członka zarządu
RB 4/2019 Zmiana terminu publikacji rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018
RB 3/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 2/2019 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym spółki o 2%
RB 1/2019 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku

Raporty półroczne

wszystkie

Raporty kwartalne

wszystkie