Raporty bieżące

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2018-10-09 Temat: Zawarcie umowy zbycia zabudowanej nieruchomości
2018-10-01 Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
2018-06-18 Temat: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 18 czerwca 2018
2018-06-18 Temat: Lista akcjonariuszy powyżej 5 proc. na WZA 18-06-2018
2018-06-18 Temat: Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
2018-06-07 Temat: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na WZA zwołanym na 18.06.2018
2018-06-04 Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
2018-05-18 Temat: Zawiadomienie o zwołaniu WZA CNG SA na dzień 18-06-2018 wraz z projektami uchwał
2018-05-11 Temat: Rezygnacja członka rady nadzorczej
2018-05-11 Temat: Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2017
2018-05-09 Temat: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
2018-04-16 Temat: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spólką zależną
2018-01-26 Temat: Terminy raportów okresowych publikowanych w 2018 roku