Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach podaj swój adres e-mail:

Kategoria:
   
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000011723
  2. kontakt w sprawie danych osobowych: info@nowa-gala.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia Pani/ Pana kontaktu w sprawie naszej współpracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu odwołania zgody lub zakończenia celu nawiązania przez Pani/ Pana kontaktu w sprawie naszej współpracy,
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom powiązanym, w tym CERAMIKA GRES SA z siedzibą w Końskich ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne