KontaktRelacje inwestorskie prowadzi firma CC Group:

CC Group Sp. z o.o.
Piotr Piotrowski
Tel. +4822 440 1 440
ul. Zielna 41/43
00-108 Warszawa
e-mail: nowagala@ccgroup.com.pl


Informacje o raportach bieżących i okresowych:

 

Ceramika Nowa Gala S.A.
Zbigniew Polakowski
Tel. +48 41 390 11 52
ul. Ceramiczna 1
26-200 Końskie
e-mail: z.polakowski@nowa-gala.com.pl

Ceramika Nowa Gala S.A.
Agnieszka Nowakowska
Tel. +48 41 390 11 21
ul. Ceramiczna 1
26-200 Końskie
e-mail: a.nowakowska@nowa-gala.com.pl